Multichannel İle Omnichannel Arasındaki Farklar Neler?

multichannel-vs-omnichannel


Multichannel İle Omnichannel Arasındaki Farklar Neler?

MultiChannel ve OmniChannel arasındaki farklar, kanal pazarlama stratejisi belirlerken bilgi sahibi olunması gereken noktalardan birisidir. Günümüze kadar MultiChannel ile OmniChannel gibi pek çok pazarlama uygulaması kullanılmıştır. Değişen tüketici beklentileri ve teknolojik gelişmeler farklı pazarlama uygulamalarına yönelimi mecbur kılmıştır. OmniChannel bu kapsamda tercih edilen uygulamalardan birisidir. MultiChannel ile farkları ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • MultiChannel kanal odağı etkileşim kanalları olarak belirlenmiştir. OmniChannel ise yalnızca etkileşimli kanalları değil kitle iletişime dayalı kanalları da odak olarak kabul etmiştir.
  • MultiChannel kanal kapsamı perakende noktaları, fiziki mağazalar, doğrudan pazarlama ve çevrimiçi web sitesidir. OmniChannel kanal kapsamı ise çok daha geniştir. Bu kapsamda perakende noktaları, fiziki mağazalar, doğrudan pazarlama ve çevrimiçi web sitesinin yanı sıra mobil kanallar, sosyal medya kanalı ve kitle iletişim kanalları da kapsama dahil edilmiştir.
  • MultiChannel kanallarının birbiri ile etkileşimi bulunmamaktadır. OmniChannel pazarlama uygulamasında ise birbiri ile bütünsellik sağlayan kanallar bulunmaktadır.
  • MultiChannel pazarlama tekniğinde her kanal için ayrı bir yönetim merkezi bulunmaktadır ve kanallar ayrıklık göstermektedir. OmniChannel pazarlama uygulaması ise tüketicinin beklediği bütünselliği sağlamaya odaklı olduğu için kanallar arası etkileşimin güçlü olduğu bir kanal yönetimine sahiptir. Bu kapsamda tüm kanallar tek bir platform üzerinden yönetilmektedir.
  • MultiChannel pazarlama uygulamasında kanal kullanımına temel bakış açısı, iletilmek istenen mesajın en çok kanaldan iletilmesidir. OmniChannel pazarlama uygulamasında ise her kanalın birbiri ile alakalı olarak müşteriye iletimi sağlanmaya çalışılmaktadır.
  • MultiChannel pazarlama tekniğinde hedef mesajı iletmektir. OmniChannel pazarlama tekniğinde ise tüm kanallardan aynı mesajın aynı deneyim ile iletilebilmesi hedeflenilmektedir.
  • MultiChannel pazarlama tekniğinde kanal çeşitliliğini arttırarak müşteriye pek çok kanaldan ulaşabilmek amaçlanmaktadır. OmniChannel pazarlama tekniğinde ise hedef, müşteriye kolay bir ortam oluşturmaktır.
  • MultiChannel pazarlama tekniğinde farklı kanallar, müşterinin hizmete istediği kanaldan ulaşabilmesi için oluşturulmaktadır. OmniChannel pazarlama tekniğinde ise müşterinin kullanabileceği tüm kanallarda bütünsellik sağlanarak kesintisiz ve aynı kalitede deneyim için çalışılmaktadır.

MultiChannel Nedir?

MultiChannel, müşterilere online ve offline iletişim kanalları ile etkileşim oluşturmak için kullanılan bir pazarlama uygulamasıdır. MultiChannel pazarlama tekniği ile mevcut ve potansiyel müşterilerin bulunduğu her kanalda yer almak amaçlanmaktadır. Müşterilerin dijital dünyanın her yerinde olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Bu kapsamda markalar da tüm alternatif kanallarda yer almaya çalışılmaktadır. Sınırlı sayıda kanal kullanmanın farklı kanallarda yer alan potansiyel müşterilerin gözden kaçırılmasına neden olacağı ortadadır. Bu nedenle fiziksel dükkanların yanı sıra web sitesi ve TV gibi kanallar aracılığıyla müşteriye ulaşılmak istenmektedir. Bu kanalların tamamı birbirinden ayrıktır ve ayrı ayrı yönetilmektedir. Önemli avantajları markanın bilinirliğini arttırması ve hedef kitlelerini farklı kanallardan yakalayabilmesidir.

MultiChannel pazarlama tekniğinin dezavantajı ise kanalların birbirinden ayrık olmasının müşteri için bütünsel bir deneyim yaşanmasını engellemesidir. Doğru hedef kitle analizi yapılmadığında, kanallar verimsiz kullanılmaktadır. Bu durum pazarlama bütçesinin maliyetinin artmasına ve mükemmel verimin elde edilememesine neden olmaktadır.

OmniChannel Nedir?

OmnChannel pazarlama tekniği, tüm kanallarda bütünsellik sağlayarak ve hedef kitle verilerini ve müşteri yolculuğunu ayrıntılı şekilde analiz ederek müşteri deneyimini mükemmelleştirmeyi amaçlamaktadır. MultiChannel ile OmniChannel arasındaki en önemli fark, OmniChannel pazarlama tekniğinin MultiChannel uygulamasının eksiklerinin analiz edilmesiyle ortaya çıkarılmış olmasıdır. Bu nedenle OmniChannel pazarlama tekniğinin çok daha verimli bir pazarlama uygulaması olduğu söylenebilmektedir. OmniChannel pazarlama yönteminde müşterinin tek bir kanala bağlı kalmadığı ve tüm kanalları ziyaret ettiği varsayılmaktadır. Bu varsayım doğrultusunda kanallar arasında ayrım yapılmadan ve tüm kanallar bir bütün olarak kabul edilerek müşteriler için hatasız bir deneyim hazırlanmaktadır. Müşterinin indirimlerden tek bir kanalda değil, tüm kanallarda faydalanabilmesi veya online mağazadan aldığı bir ürünü fiziksel mağazada iade edebilmesi gibi uygulamalar OmniChannel pazarlama tekniğinin bütünsel yaklaşımının sonuçlardır.

OmniChannel pazarlama tekniğinde alışveriş tecrübesine müşterilerin bakış açısı ile bakılmaktadır. Bu sayede üst kalite bir hizmet sağlanmaktadır. Önceki dönemlerde kullanılan “reklamın iyisi kötüsü olmaz” veya “çok üretim çok satış” bakış açıları, OmniChannel pazarlama tekniğinde kabul edilmemektedir.

Günümüzde gözlenen marka ve ürün çeşitliliğindeki artış ve dijitalleşme, müşteri beklentilerini ve taleplerini de değiştirmiştir. Yalnızca kaliteli ürün deneyimi yaşamak yetmemektedir. Mobil uygulamadan alışveriş yapabilme, güvende hissetme, tüm kanallarda aynı kaliteyi görebilme gibi müşteri beklentileri bulunmaktadır. OmniChannel bu beklentilere cevap vererek alışveriş tecrübesinden alınan zevki arttırmayı amaçlamaktadır.

MultiChannel mi OmniChannel mi?

MultiChannel – OmniChannel arasında bir seçim yapmak gerektiğinde, OmniChannel pazarlama tekniğinin çok daha verimli ve üst düzey bir pazarlama tekniği olduğu söylenebilmektedir. MultiChannel pazarlama ile OmniChannel pazarlamanın ortak noktası, her iki pazarlama uygulamasında da birden çok iletişim kanalı uygulanmasıdır. Bununla birlikte OmniChannel tüm kanallarda aynı deneyimi yaşatması ve bu sayede tutarlılık sağlaması noktasında MultiChannel Marketing ile ayrılmaktadır.

 Her iki pazarlama tekniğine de müşteri TV kanalında gördüğü bir ürüne online mağazadan ulaşarak satın alabilmektedir. OmniChannel bunun yanında müşterilere kesintisiz bir etkileşim sağlamaktadır. Müşteri bir kanalda başlattığı etkileşime kesintisiz bir şekilde farklı bir kanalda devam edebilmektedir. Tüm kanalları tek bir platformda yönetilen firmada müşterinin bütün alışveriş tecrübeleri, beklentileri ve tercihleri bilinmektedir.

OmniChannel pazarlamayı üst noktaya taşıyan ve tercih edilebilirliğini arttıran bir diğer husus ise müşteri desteğidir. Müşteri hangi kanaldan firma ile etkileşime girerse girsin geliştirilmiş müşteri hizmetleri sayesinde sorunu kısa sürede çözülebilmektedir. Kargonun yola çıkıp çıkmadığı, iade talebinin kabul edilip edilmediği gibi hususlar ise firma ile iletişim kurulmasına gerek kalmaksızın doğrudan doğruya müşteriye iletilmektedir. MultiChannel pazarlama tekniğinde ise defalarca aynı sorunu anlatmak zorunda kalmak, müşteri hizmetleri kanalındaki performansı sosyal medya kanalında görememek gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle çağın gereklerine ve müşteri beklentilerine uygun bir pazarlama uygulaması arayanlar için OmniChannel pazarlama tekniği en doğru tercihtir.

OmniChannel Pazarlamayı Kullanan Firma Örnekleri

OmniChannel pazarlama tekniğini kullanan firmalar incelendiğinde, Türkiye’de de son yıllarda oldukça revaçta olduğu görülebilmektedir. Bununla birlikte dünya çapında başarılı firmalara baktığınızda, büyük bir kısmının günümüzde OmniChannel Marketing uygulamasını tercih ettiklerini göreceksiniz.

Bu noktada ilk örnek elbette e- ticaret devi Amazon’dur. Alışveriş listeniz kayıt altına alınmakta ve o an sipariş vermesiniz bile sipariş vermek istediğinizde tek bir tuşla alışverişinizi tamamlama imkanı tanınmaktadır. Satın almak istediğiniz ürünün stoklarda bulunmaması durumunda ise tek yapmanız gereken istek listenize eklemektir. Ürün yeniden stoklara girdiğinde tarafınıza bildirim yapılmaktadır.

Starbucks, OmniChannel pazarlama yöntemini başarılı şekilde kullanan firmalardan bir diğeridir. Firmadan ürün satın aldığınızda, tarafınıza ücretsiz bir ödül kartı tanımlanmaktadır. Bu kart fiziksel mağazada, mobil uygulamada veya internet sitesinde kontrol edilebilmektedir. Bu sayede sadakatli müşteriler geleneksel yöntemlerden farklı bir şekilde ödüllendirilebilmektedir.

Disney, Google ve daha pek çok başarılı şirket, MultiChannel ile OmniChannel arasındaki farkları görmüş ve çok daha verimli olan OmniChannel pazarlama tekniğini uygulamaya koymuştur. Bu yeni pazarlama anlayışı, işletmenizde başarıya ulaşmak için ideal bir pazarlama tekniğidir.