Day

Ocak 21, 2017
Canlı Yardım Infografik

Dijital Yerliler Canlı Desteği Tercih Ediyor – İnfografik

Canlı Destek Dijital Yerliler için çok önemlidir. Peki kimdi bu dijital Yerliler? 21. yüzyılda milenyum nesli güç kazandıkça, bu nesle yönelik uygulamalar da çeşitlilik kazanmaya başlamış ve bu doğrultuda tasarım yapılmaya başlanmıştır.